Menu Zamknij

Stwierdzenie spadku

Do stwierdzenia spadku w szczególności potrzebne są:

– odpis skrócony aktu zgonu zmarłego

– dokument z PESEL zmarłego

– odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (zależne od osób wchodzących w rachubę)

– numer księgi wieczystej (jeżeli zmarły był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości)