Menu Zamknij

Stwierdzenie spadku

Stwierdzenie spadku

Stwierdzenie spadku to formalna procedura, która ma na celu potwierdzenie prawnego dziedziczenia po zmarłej osobie. Po śmierci osoby, jej bliscy powinni zgłosić ten fakt w odpowiednich instytucjach, takich jak urząd stanu cywilnego lub inny organ administracji publicznej, w zależności od lokalnych przepisów. Po zgłoszeniu śmierci, otrzymuje się oficjalny akt zgonu, który zawiera informacje o zmarłej osobie, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce śmierci.

Do stwierdzenia spadku w szczególności potrzebne są:

– odpis skrócony aktu zgonu zmarłego

– dokument z PESEL zmarłego

– odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (zależne od osób wchodzących w rachubę)

– numer księgi wieczystej (jeżeli zmarły był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości)

Po stwierdzeniu spadku, spadkobiercy mogą przystąpić do podziału spadku zgodnie z przepisami prawa spadkowego lub zgodnie z wolą wyrażoną w testamencie.