Menu Zamknij

Sporządzanie aktów notarialnych 
między innymi umów:

 • sprzedaży
 • darowizny
 • dożywocia
 • ustanowienia odrębnej własności lokali, deweloperskich
 • majątkowych małżeńskich
 • o podział majątku wspólnego (małżonków)
 • spółek
 • ustanowienia służebności: gruntowych, osobistych (mieszkania), przesyłu
 • ustanowienia użytkowań
 • zamiany
 • zniesienia współwłasności
 • o dział spadku
 • innych przenoszących własność nieruchomości i innych praw majątkowych

Spisywanie protokołów, w szczególności zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych czy wspólnot mieszkaniowych,
Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
Sporządzanie – na żądanie stron – projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Na życzenie Strony sporządzanie dokumentów obejmujących czynności prawne, dla których nie jest wymagana 
forma aktu notarialnego.